post@subaquatech.no 57 73 02 30

Sub Aqua Tech

Miljøundersøking (MOM-B)

Lokalitetsundersøking

Straummåling

Filming med ROV

Kartlegging av botntopografi

Utarbeiding av botnkart

Les om oss i dette magasinet

Les om oss i dette magasinet

Vi tilbyr mykje

&

mykje meir

..for å komme

kunden

i møte!

Sub Aqua Tech

Kvalitet og kunnskap!

Miljøundersøking (MOM-B)


Sub Aqua Tech AS har per januar 2014 utført om lag 200 MOM-B undersøkingar. Sidan 2005 har det vore obligatorisk...

les meir

Lokalitetsundersøking


Frå 12.02.2013 er Sub Aqua Tech AS akkreditert hos Norsk akkreditering som inspeksjonsorgan i samsvar med NS-EN ISO/IEC...

les meir

Straummåling


Sub Aqua Tech AS har utstyr (straummålarar av type SD-6000) til å foreta straummålingar på oppdrettslokalitetar i høve...

les meir

Filming med ROV


Verksemda disponerer ein fjernstyrt undervassbåt (ROV) med fargevideokamera som gjev videofilm med høg kvalitet. Denne...

les meir

VI KAN TA PÅ OSS ALLE OPPDRAG INNANFOR VÅRT KOMPETANSEOMRÅDE!

Vi er sertifiserte og akkrediterte, ta kontakt i dag for planlegging av neste operasjon.

Sal av utstyr

Vi er leverandør av disse merkene:


Sjå alle produkter

Scroll to Top