post@subaquatech.no 57 73 02 30

Sub Aqua Tech

Miljøundersøking (MOM-B)

Straummåling

Filming med ROV

Kartlegging av botntopografi

Utarbeiding av botnkart

Forundersøking

Les om oss i dette magasinet

Les om oss i dette magasinet

Vi tilbyr mykje

&

mykje meir

..for å komme

kunden

i møte!

Sub Aqua Tech

Kvalitet og kunnskap!

Forundersøking


Vi utførar forundersøking i samsvar med NS 9410:2016 (meir informasjon vil komme etterkvart).

les meir

Miljøundersøking (MOM-B)


Sub Aqua Tech AS har per januar 2014 utført om lag 200 MOM-B undersøkingar. Sidan 2005 har det vore obligatorisk for a...

les meir

Straummåling


Sub Aqua Tech AS har utstyr (straummålarar av type Aquadopp punktmålar i frå Nortek AS) til å foreta straummålingar på...

les meir

Filming med ROV


Verksemda disponerer ein fjernstyrt undervassbåt (ROV) med fargevideokamera som gjev videofilm med høg kvalitet. Denne...

les meir

VI KAN TA PÅ OSS ALLE OPPDRAG INNANFOR VÅRT KOMPETANSEOMRÅDE!

Ta kontakt i dag for planlegging av neste operasjon.

Sal av utstyr

Vi er leverandør av disse merkene:


Sjå alle produkter

Scroll to Top