post@subaquatech.no 57 73 02 30

Nytt havbruksmagasin for Sogn og Fjordane

Sub Aqua Tech AS har vore så heldig å få vere med i denne utgåva av Havbruksmaskinet og er svært takknemlig til Fylkeskommunen for det. Synes magasinet presenterer eit spanande utval av både oppdrettsverksemder, serviceverksemder, nye artar, teknologiske nyvinningar m.m. Slike publikasjonar er viktige for å gje sakleg informasjon om kva næringa held på med [...]

Read More... from Nytt havbruksmagasin for Sogn og Fjordane

Scroll to Top