post@subaquatech.no 57 73 02 30

Nytt havbruksmagasin for Sogn og Fjordane

Sub Aqua Tech AS har vore så heldig å få vere med i denne utgåva av Havbruksmaskinet og er svært takknemlig til Fylkeskommunen for det.

Synes magasinet presenterer eit spanande utval av både oppdrettsverksemder, serviceverksemder, nye artar, teknologiske nyvinningar m.m.

Slike publikasjonar er viktige for å gje sakleg informasjon om kva næringa held på med og står for samt at det ganske sikkert har ein viss effekt med omsyn til rekruttering til næringa.

http://issuu.com/atilaa/docs/havbruk_i_sogn_og_fjordane_2ba93ff1910151?e=2472380/14827186


Lagt ut av Eivind Aarseth


Scroll to Top