post@subaquatech.no 57 73 02 30

Tenestar

Forundersøking


Vi utførar forundersøking i samsvar med NS 9410:2016 (meir informasjon vil komme etterkvart).

les meir

Miljøundersøking (MOM-B)


Sub Aqua Tech AS har per januar 2014 utført om lag 200 MOM-B undersøkingar. Sidan 2005 har det vore obligatorisk for alle matfiskanlegg å gjennomfør...

les meir

Straummåling


Sub Aqua Tech AS har utstyr (straummålarar av type Aquadopp punktmålar i frå Nortek AS) til å foreta straummålingar på oppdrettslokalitetar i høve t...

les meir

Filming med ROV


Verksemda disponerer ein fjernstyrt undervassbåt (ROV) med fargevideokamera som gjev videofilm med høg kvalitet. Denne kan nyttast til inspeksjon av...

les meir

Kartlegging av botntopografi og utarbeiding av botnkart


Sub Aqua Tech AS har ein avansert programvare (Geocap Seafloor) for utarbeiding av detaljerte botnkart i 2D og 3D. Verksemda sine båtar kan nyttast ...

les meir
Scroll to Top