post@subaquatech.no 57 73 02 30

Filming med ROV

Verksemda disponerer ein fjernstyrt undervassbåt (ROV) med fargevideokamera som gjev videofilm med høg kvalitet. Denne kan nyttast til inspeksjon av merdar, fortøyingar, tilhøva på botn, båtskrog under vatn (sinkanodar, propellar osv.) og ein rekkje andre oppgåver.

Alle opplysningane filma med ROV vert teke opp på digitalt videoband, direkte på DVD eller harddisk (som dokumentasjon) i lag med informasjon om dato, klokkeslett, djupne, kompasskurs m.m.

Scroll to Top